Internet vecí (angl. Internet of Things, skratka IoT) je v informatike označenie pre prepojenie vstavaných zariadení s internetom.